Visioner

SVPManagement

Visioner

SVPManagement arbejder med individer, teams og organisationer. Gerne i et strategisk perspektiv, således at der gøres en organisatorisk forskel


Strategien:

Hvilken nytte går virksomheden efter - og hvilke projekter understøtter deres mål bedst?


Organisationen:

Hvad skaber de bedste vilkår for projekterne?


Individet:

Hvilke kompetencer skal ledere, projektledere og -deltagere have?


Øget projektivitet kaldes en organisations evne til at opnå det man gerne vil mest effektivt. Så det gælder om succesfuldt at lave de rigtige projekter.
SVPManagement